ROHIT

رباعی گرچه غم و رنج من درازی دارد

عیش و طرب تو سرفرازی دارد.

رباعی شمارهٔ ۸۴ · خیام » رباعیات. گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب تو سرفرازی دارد. بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک. در پرده هزار گونه بازی دارد. پخش. 00:00.

شعر «گرچه غم و رنج من درازی دارد» سروده خیام نیشابوری.

رباعی شمارهٔ ۸۴. گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب تو سرفرازی دارد. بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک. در پرده هزار گونه بازی دارد …

. تعداد دفعات …

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی دارد.

گوهر : خیام : رباعیات : رباعی شمارهٔ ۸۴ : گرچه غم و رنج من درازی دارد.

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی دارد.

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی دارد.

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن … برچسبLiterary Literature Poem Poet Poetry ادبیات اشعار حکیم عمر خیام …

رباعی شماره 84. گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب تو سرفرازی دارد. بر هر دو مکن تکیه که دورانِ فلک. در پرده هزار گونه بازی دارد.

برگ نخست » شعر » حکیم عمر خیام. ۰.۰. امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰. گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه … در پرده هزار گونه بازی دارد …

رباعیات خیام از عمر خیام, ‘ ….. در دهر هر آن که نیم نانی دارد, از بهر نشست آشیانی دارد … گرچه غم و رنج من درازی دارد, عیش و طرب تو سرفرازی دارد. بر هر دو …

چند تا از رباعیات خیام رو که خودم خیلی دوسشون دارم براتون گذاشتم. امیدوارم خوشتون بیاد. … برداشتمی من این فلک را ز میان … گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب …

شعر عاشقانه خیام, دوبیتی عاشقانه خیام, گلچین شعرهای کوتاه خیام در مورد عشق زیباترین … زیباترین اشعار عاشقانه و رباعیات خیام … گرچه غم و رنج من درازی دارد.

معنی واژه رباعیات منسوب به خیام بخش یکم در پارسی ویکی. … گـر چـه غـم و رنج من درازی دارد ٭٭٭٭ عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک ٭٭٭٭ در …

اشعار و رباعیات خیام. گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب تو سرفرازی دارد. بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک. در پرده هزار گونه بازی دارد. “خیام“.

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی… مریم. گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی …

اين کوزه چو من عاشق زاري بوده است. در بند سر زلف نگاري بوده ست … پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است. گردنده فلک نيز ….. گرچه غم و رنج من درازي دارد. عيش و طرب تو …

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است. در بند سر زلف نگاری بوده ست … پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است. گردنده فلک نیز ….. گرچه غم و رنج من درازی دارد. عیش و طرب تو …

شعر عاشقانه خیام, دوبیتی عاشقانه خیام, گلچین شعرهای کوتاه خیام در … و نیابد ما را اشعار و رباعیات خیام گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو …

رباعیات خیام. رباعی شمارهٔ ۱ برخیز و بیا بتا … رباعی شمارهٔ ۱۵ این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر …. گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد

گرچه غم و رنج من درازی دارد عیش و طرب تو سرفرازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی دارد.

ای دوست حقیقت شنو از من سخنی … گر چه غم و رنج من درازی دارد … در بخشهای مختلف این جنگ 33 رباعی به نام خیام دیده می شود که یکی از آنها تکراری است و از نظر تعداد …

دوزخ ﺷــﺮري ز رﻧــﺞ ﺑــﻴﻬﻮد. ة ﻣــﺎ اﺳــﺖ … ﻣـــﻦ اﺳـــﺖ. ﻋﻴـﺒﻢ ﻣﻜﻨـﻴﺪ ﮔـﺮﭼﻪ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﺧﻮش اﺳﺖ. از ﭼـﻨﮓ ﺷـﻨ. ﻮ ﻛـﻪ ﻟﺤـﻦ داوود اﻳـﻦ اﺳﺖ. ﺣﺎﻟـﻲ. ﺧـﻮش. ﺑـﺎش … ﻏـﻢ ﺧـﻮردن و ﻛﻮﺷـﻴﺪن ﻣـﺎ ﺑـﻴﻬﻮده اﺳـﺖ …. و رﻧــــﺞ ﻣــــﻦ درازي دارد …… ﻣﺸﺖ رﺑﺎﻋﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻴﺎم، ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺠﻢ و رﻳﺎﺿﻲ دان ﺑﺰرگ.

رباعی شماره ۵۱ هر سبزه که برکنار جوئی رسته است. هر سبزه که … رباعی شماره ۵۳ چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ …. رباعی شماره ۸۴ گرچه غم و رنج من درازی دارد.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر