ROHIT

زوج درمانی (couple therapy)

اغلب خانواده‌درمانگران (family therapists) ( درمانی که در آن والدین و بچه‌ها هر دو شرکت داشته باشند ) عمدتا با زوج‌ها کار می‌کنند و اصطلاح “زوج درمانی” (couple therapy) به …

زوج درمانی راهی است برای حل کردن مشکلات و کشمکش‌های زوج‌هایی که خود به تنهایی قادر به حل مشکلاتشان نیستند. فرایند زوج درمانی شامل زن و شوهر، و …

یک نظر یکی از مراجعات شایع به متخصصان بهداشت روانی مشکلات مربوط به ازدواج و روابط عاطفی است . زوج درمانی راهی است برای حل کردن مشکلات و کشمکش‌های …

زوج درمانی رفتاری تلفیقی (ABCT به منظور رفع برخی از محدودیت های زوج درمانی … (TBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) add the …

هدف از زوج درمانی کمک به زنان و مردان است تا یکدیگر را بهتر درک کنند و اگر تصمیم دارند یا می خواهند تغییر کنند، به آن ها کمک می شود تا به هدفشان …

Effectiveness of Couple Therapy by Gottman Method on …. ها نشان داد که زوج درمانی به روش گاتمن باعث افزایش عملکرد خانواده ). 666. 6/. <. P،. 56.

زوج‌درمانی، مشاوره ازدواج، مشاوره زوجین و یا هر اسمی که بر روی آن می‌گذارید؛ می‌توانند برای شما و زندگی‌تان بسیار مفید باشند. فرض کنید دو نفر در …

behavioral couple therapy, Acceptance and Commitment Couple …

هدف این پژوهش، مقایسة اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور و زوج‌درمانی مبتنی … with acceptance and commitment couple therapy on marital burnout of couples.

and excitement therapy couple on stress and cohesion and improvement of … پذیرش و تعهد و زوج درمان ری متمرک بر هیجان برتنیدگی و احساس …

based couple therapies reduce emotional arousal during …

نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌محور نسبت به … The effect of teaching reality therapy on marital commitment in couples of …

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو رویکرد زوج درمانی گاتمن و هیجان‌محور بر … The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection (2th Ed.).

Short term object relation couples therapy. تصویر از زوج‌درماني (روابط موضوعي) … اولين مزيت روابط ابژه كوتاه مدت اين است كه برخلاف بيشتر كتب زوج‌درماني به …

درمانی ). Couple therapy. ( در بهبود ویژگی. های روانشناختی، روش. زوج درمانی به روش ایماگو تراپی ). Imago therapy. ( مبتنی بر نظریه. Hendrix. است. ایماگو معادل …

مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی شناختی رفتاری در زنان خیانت دیده. Comparison of effectiveness of integrative behavioral couple therapy …

کارگاه آموزشی زوج درمانی couple therapy : یکی از کارگاه های آموزشی مفید برای روانشناسان و مشاوران، کارگاه آموزشی زوج درمانی یا couple therapy است در این.

این درمان براساس این نظریه استوار است که رفتار را آنچه که افراد درباره خودشان و نقش‌شان در جهان فکر می‌کنند تعیین می‌کند. رفتار غیرتطابقی، ثانویه به افکار …

behavioral couple therapy and acceptance and commitment therapy on marital happiness of …

اثربخشی زوج. درمانی. مبتنی بر پویایی. های. بین. فرهنگی بر. تعارض زناشویی. زوجین. با. فرهنگ. های. متفاوت. The effectiveness of couple therapy based on …

therapy. مشاوره زوج درمانی. contact · Next · آخرین نوشته ها · مهارت های زندگی · مرگ عزیزان و چگونگی تحمل کردن آن · مریم عبداللهی …

دانلود رایگان مقالات همراه با ترجمه فارسی Couple therapy از ژورنال ها و کنفرانس های ScienceDirect و Springer ، ACM، EBSCO، Proquest، Wiley ، IEEE ، Pubmed و .

اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه … Polarized couples in therapy: Recognizing indifference as the opposite of love.

Effect of Couple Therapy Based on the Choice Theory on Social … 9316. زوج درمان. ی. مبتن. ی. بر نظر. هی. انتخاب. : 10.21859/jech.4.2.3.

تلفیقی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها …. Improving relationship: Mechanisms of change in couple therapy.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر