ROHIT

صدور اجرائیه از طریق دفترخانه

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی (بخش دوم). فاطمه مقدم. در شماره قبل، مطالب را به بحث «شرایط صدور اجرائیه» رساندیم در این شماره ادامه. بحث را با بحث در …

آغاز به کار پنجره واحد شروع کسب و کار با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور · اولویت نخست … فرم ها > فرم های اجراییه. تقاضای صدور اجرائیه در دفترخانه اسناد رسمی … تقاضای صدور احرائیه مهریه · تقاضای صدور اجرائیه در اداره اجرای اسناد رسمی …

با تصویب قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای ….. در این فصل با مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اسناد در حکم …

اجراییه ثبتی و چند نکته همراه با توضیحات کامل برای مشاهده مطلب بر روی … میتواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم …

نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند است.

نـحوه‌ صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی اصل اول:کلیات‌ تاریخچه‌ قانونی‌ اجـراءبـه … با دو عنوان اجرای احکام جزایی و مدنی‌،توسط اجرای احکام دادگاه،بـرطبق قـانون …

مطابق ماده ۳ آیین نامه مذکور تقاضای صدور اجرائیه (مهریه) طبق فرم مخصوص تنظیم می …. مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوط، عملیات …

در این مورد بستانکار بدواً تقاضانامه ( فرم نمونه 6 ) صدور اجرائیه را از قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آن از دفترخانه تقاضای …

در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه …

ابتدا درخواست صدور اجرائیه (دانلود فرم درخواست ) با توجه به مورد (رهنی – لازم الاجرا) توسط ذی نفع باید روشن و واضح تکمیل و امضا و به دفترخانه …

در این طریق نیز زوجه یا وکیلش به همراه مدارک شناسایی ، اصل سند ازدواج را به دفترخانه ای می برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا …

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس …

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با به همراه داشتن اصل … همچنین سر دفتر موظف است پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به …

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک: برابر آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مورد مهریه، درخواست صدور اجراییه باید از دفترخانه تنظیم‌کننده …

ماده۶ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به … صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر …

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه در صورتی که مهریه شما … زوجه باشد درخواست صدور اجرائیه نماید و سر دفتر بلافاصله با ابلاغ از طریق …

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه … افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام …

ماده ۴ آئین نامه در خصوص تقاضای صدور اجرائیه توسط بستانکاران با وثیقه مقرر می دارد: ” بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را …

با سلام دادگاه حکم قطعی برای مهریه من صادر کرد ومن اجراییه دادم بفرمایید مهریم که یکصدوچهارده سکه میباشد ایا دادگاه ظرف چند روز وچگونه زوج را وادار …

فرض کنید کل مهریه ۵۰۰ سکه است زوجه می تواند ۳۹۰ سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و ۱۱۰ سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست …

صندوق مذکور می تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کنند سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل بدهی و. کارمزد طبق ضوابط و نیز هزینه های …

یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. … زن مهریه را از طریق دادگاه یا دفتر ازدواج مطالبه کرده است) محاسبه و ملاک اجرای …

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بیان … بلكه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات …

در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه …

سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق … باشد نیز توسط زوجه (وکیل یا قیم او حسب مورد) از همان دفترخانه به عمل خواهد آمد.

زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد با ارائه قباله ازدواج ، تقاضای صدور اجرائیه کند و با اجرائیه صادره از دفترخانه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه …

میزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطی دارد …

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه … افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام …

و در زمان ثبت نام حضوري تعهد تنظيم شده در دفترخانه تحويل … صندوق مذكور مي تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجرائيه عليه …

پس از اینکه دفترخانه اقدام به صدور اجراییه نمود ، باید به اداره ثبت محل مراجعه و اجراییه را ارائه نمود . همچنین ، بایستی با پرداخت هزینه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر