ROHIT

قصیده ای عجب! این راه نه راه خداست

ای عجب! این راه نه راه خداست. زانکه در آن اهرمنی رهنماست. قافله بس رفت از این راه، لیک. کس نشد آگاه که مقصد کجاست. راهروانی که درین معبرند. فکرتشان یکسره آز و …

ای عجب! این راه نه راه خداست, زانکه در آن اهرمنی رهنماست. قافله بس رفت از این راه، لیک, کس نشد آگاه که مقصد کجاست. راهروانی که درین معبرند …

شماره ٨. اي عجب! اين راه نه راه خداست. زانکه در آن اهرمني رهنماست. قافله بس رفت از اين راه، ليک. کس نشد آگاه که مقصد کجاست. راهرواني که درين معبرند. فکرتشان يکسره …

ای عجب! این راه نه راه خداست زانکه در آن اهرمنی رهنماست قافله بس رفت از این راه، لیک کس نشد آگاه که مقصد کجاست راهروانی که درین معبرند فکرتشان یکسره آز و هواست

قصائد : ای عجب! این راه نه راه خداست.

ای عجب! این راه نه راه خداست زان که در آن اهرمنی,رهنماست قافله بس رفت از این راه,لیک کس نشد آگاه که مقصد کجاست راهروانی که در این معبرند فکرت شان …

ای عجب! این راه نه راه خداســـت زانــکه در آن اهــــرمنی رهنماست. قافــــــله بس رفت از این راه، لیک کس نشد آگاه که مقصـــد کجاست. راهـــــــــــــروانی که درین …

پروين اعتصامي ،قصيده ،فلسفه ي خيامي ،پند و پيام ،دنيا ،اخلاق . مقاله. فرهنگ ايراني و ادب ….. اي عجب اين راه نه راه خداست زان که در آن اهرمني رهنماست

ای عجب این راه نه راه خداست / زانکه در آن اهرمنی رهنماست خانه جان هر چه توانی بساز / هر چه توان ساخت در این یک … شعر من آیینه کردار توست / ناید از آینه جز حرف راست.

زانکه در … اى عجب! اين راه نه راه خداست. زانکه در آن اهرمنى رهنماست. قافله بس رفت از اين راه، ليک.

دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «اي دل عبث مخور غم دنيا را/ فکرت مکن نيامده دنيا … دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «اي عجب اين راه نه راه خداست/ زآنکه در آن …

#از_هر_دری_سخنی ای عجب! این راه نه راه خداست زانکه در آن اهرمنی رهنماست قافله بس رفت از این راه، لیک کس نشد … معبرند فکرتشان یکسره آز و هواست ای رمه، این دره چراگاه نیست ای بره، این گرگ … چند بیتی از قصیده شماره 39 بانو پروین اعتصامی : .

شفقنا …

شصت برگ : فهرست بخش قصیده ها از دیوان پروین اعتصامی. … قصیدهٔ شمارهٔ 8 : ای عجب! این راه نه راه خداست · قصیدهٔ شمارهٔ 9 : گویند عارفان هنر و علم کیمیاست.

باغبانی قطره ای بر برگ گل. دید و گفت این چهره جای اشک نیست … باغبانی با دیدن قطره ی شبنم روی گلبرگ گلی گفت: این چهره زیبا سزاوار اشک ریختن نیست … با سلام لطفا آرایه های ادبی شعر گریه بی سود را می خواستم … ای دل فلک سفله کجمدار است · آرزوها · آهوی روزگار نه آهوست اژدر است · آرزوی پرواز · ای عجب این راه نه راه خداست …

قصاید … ای عجبا این راه نه راه خداست ………. ۱۰۵ … به چشم عجب سوي کاه کرد کوه نگاه ……. ۲۳۵ …. چاپ های دیگر دیوان پروین اعتصامی از نظر دسته بندی اشعار،.

بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی زندگانی را … ای عجب! این راه نه راه خداست ای عجب! این راه نه راه خداست زانکه در آن اهرمنی رهنماست … بگذشت مه و سال وین عجب نیست این …

و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﻖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺷﻌﺮ ﭘﺮوﻳﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ. از ﻇﺎﻫﺮ آن … ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻳﻚ ﻧﮕﺎه زاﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ و ﺳـﻮداﺋﻲ ﻛـﻪ ﺧﻴﻤـﻪ و. ﺧﺮﮔﺎه درد … ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻧﻮري اﺳﺖ از اﻧﻮار ﺧـــﺪاﺳﺖ … 172. اﻳﻦ دﻋﺎ ﻣﻲ. ﻛﺮد و ﻣﻲ. ﭘﻴﻤـــــﻮد راه. ﻧﺎﮔﻪ اﻓﺘﺎدش ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﻧﮕـــﺎه. دﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎرش ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺨﺘــــــــﻪ … اﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ اي ﺧﺪاي ﺷﻬﺮوده. ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺑﻮد اﻳﻦ ﮔﺮه را زان ﮔـﺮه. ﭼﻮن ﻧﻤﻲ. ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻮ …

بنـده شایستـــة تنهایی نيست گل بیعلّــت و بیعيـب خـداست هــر گلـــی علّت و …. پروین اعتصامی در این ميان از هر دو راه حركت كرده و از هر دسته اشعاري سروده است . … است ، نه گنج زر و مال روح باید كه از این راه توانگر گردد (قصيده در خانه) ترسم كه …. و محضر قضات را زشت میشمارد و میگوید : (قصيدة اي عجب) 9 هرچه فســاد است ز …

احدیت فقط مال خداست و حتی اهل بیت(ع) هم این ویژگی را ندارند؛ چون … هرچند ممکن است که اشعار مولوی مورد توجه قرار گرفته باشد. …. مثلاً فخر رازی آدم بی‌سوادی نیست ولی از همان ابتدا در راه باطل علامه شده است و مثلا ….. زدن او بربخورد / بعد توبه گفتش ای آدم نه من/ آفریدم در تو آن جرم و محن»؛ مولوی …… عجب استدلال متینی !

یک صدسال پیش از این در سال ۱۲۸۵ شمسی دو شاعر پرآوازه. آذربایجان در … قطعه ای یازده بیتی اشاره می کند و زیر عنوان «سختی و سختیها». مینویسمدة …. گنج خود خواندی ام و رفتی و بگذاشتیام. ای عجب! بعد تو با کیست نگهبانی من. (ص ۲۰۱) ….. در راه راست، کج چه روی چندین ….. پروین در مثنوی ۶۹ بیتی جولای خدا به سستی خانه عنکبوت.

راز و نیاز با خدا صبر خدا درباره خدا شعر زیبای خدا,خدایا,الهی نامه,مناجات نامه,عجب صبری خدا دارد,شعر درباره خدا,شعر … نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ،

از عرش تا به فرش خدا را دويده است. آری منم که در تب … ای عشق! ما که با تو کناری گرفته ایم سر سبز و پر شکوفه بدار این کرانه را. با دست خود به شاخه … اكسير من نه اينكه مرا شعر تازه نيست من از تو مي ….. عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز در انتظار …

خود را گاه با همه جمال و کمال آن، نه در مقام طرح ذهنیات، احساسات، تمنیات و خواسته … در این مقاله، در میان اشعار پروین به جستجوی اندیشه های سیاسی و اجتماعی او و. بازیابی این اندیشه …. داند و برخی متشرعان ، قاضیان و دیگر صاحبان جاه و مکنت را شریک آنان در این راه بر می …. تو مال خلق خدا را نکرده ای تاراج غذا و آتشی از خون و اشک و آهی نیست.

یه مدت بود دنبال قسمت اول این شعر بودم پیداش نمیکردم ” دیو چو بیرون رود فرشته درآید “بعد از پرواز کیانا دیدم یه گوشه ای تو دفترش …. به مقصد راه کم جو از رکوع ای زاهد گم ره … نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم …… عجب خیال خوشی کرده‌ام، خدا بکند

در يک سخن، شعر پروين تعليمي و اخلاقي است و سراسر پند و اندرز . فرهنگ ايراني … فرصت چو يکي قلعه اي است ستوار …. اي عجب اين راه نه راه خداست.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر