ROHIT

قصیده رهائیت باید، رها کن جهانرا

رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این گنبد آبگون را. بهم بشکن این طبل خالی میانرا. گذشتنگه است این سرای سپنجی. برو باز جو دولت …

رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این گنبد آبگون را. بهم بشکن این طبل خالی میانرا. گذشتنگه است این سرای سپنجی. برو باز جو دولت …

رهائيت بايد، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگي پاک جانرا. بسر برشو اين گنبد آبگون را. بهم بشکن اين طبل خالي ميانرا. گذشتنگه است اين سراي سپنجي. برو باز جو دولت …

حرف الف. قصیده شماره ۱: ای دل عبث مخور غم دنیا را; قصیده شماره ۲: کار مده نفس تبه کار را; قصیده شماره ۳: رهائیت باید، رها کن جهانرا; قصیده شماره ۴: …

قصیده های پروین اعتصامی. تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۷ | | نویسنده : امیر عباس شیرازی. رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این …

متن رهائیت باید رها کن جهانرا. رهائیت باید رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این گنبد آبگون را. بهم بشکن این طبل خالی میانرا. گذشتنگه است این …

رهائیت باید، رها کن جهانرا. رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع). یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی …

دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «رهائيت بايد رها کن جهان را/ نگهدار زآلودگي پاک جان را» (2:31) گنجینه صوتی تبیان، بانکی صوتی از موسیقی، نغمه، کتاب …

قصیده ها. … رهائیت باید، رها کن جهانرا رهائیت باید، رها کن جهانرا. یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی. ای کنده سیل …

رهائیت باید، رها کن جهانرا …

نگهدار ز آلودگى پاک جانرا. … رهائيت بايد، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگى پاک جانرا. بسر برشو …

قصیدهٔ شمارهٔ ۳ رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرا بسر برشو این گنبد آبگون را بهم بشکن این طبل خالی میانرا گذشتنگه است این سرای سپنجی

رهاییت باید رها کن جهان را. نگهدار ز آلودگی پاکُ جان را. به سر برشو این گنبد آبگون را. به هم بشکن این طبل خالی میان را. گذشت نگه ست این سرای سپنجی. برو باز جود …

شصت برگ : فهرست بخش قصیده ها از دیوان پروین اعتصامی. … قصیدهٔ شمارهٔ 3 : رهائیت باید، رها کن جهانرا · قصیدهٔ شمارهٔ 4 : یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی.

گلچین بهترین اشعار عاشقانه و حکیمانه پروین اعتصامی در مورد عشق و علم و ادب و گزیده قصیده ها و … رهائیت باید، رها کن جهانرا … بخاطر داشت باید روزگار ناتوانی را.

آن را بارها در مجموعه ی اشعار خود در قالب قصیده و مثنوی و قطعه و مسمط بر زبان جاری … به کوی شوق گذاری نمی کنی پروین …. رهائیت باید رها کن جهان را

… پیشه مردم آزاریست قصیده ۱۲ فردوسی گوید: ترا از دو گیتی برآورده‌اند … نیزگرد که درمان ازویست و زویست درد پروین: رهائیت باید رها کن جهان را …

قصیده ای از پروین اعتصامی : ای دل عبث مخور غم دنیا را … از عمر رفته نیز شماری کن. مشمار جدی و عقرب و جوزا را …. رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا.

نکوهش می کند. آزادگی انسان در گرو رستن از این دنیاست: رهائیت با بد، رها کن جهان را نگه دارنز آلودگی پاک جان را. دیوان / قصيده ۳، ص۶). چرا که این دنیا جاودانه نیست و …

جدایی روح و تن مكرر در اشعار پروین آمده است : (قصيدة اي عجب) هرچه توان ساخت در …. رهائيت باید ، رهــا كن جهــان را برو باز جو دولــت جاودان را گذشتنگه است این …

قصیده 3. رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این گنبد آبگون را بهم بشکن این طبل خالی میانرا. گذشتنگه است این سرای سپنجی برو باز …

برای بهره گیری از آثار روزه باید روزه گرفت تا به درک آن برکات دست یافت. …. سايه آن شب و روزم را سپری می کنم مقدمه ای برای بلای دائمی یا گرفتاری بی پایان اخروی ….. قصیده ای از پروین اعتصامی (متولد 25 اسفند 1285) رهائیت باید، رها کن جهان را

برچسب ها : قصیده، شعر، پروین اعتصامی، لینک های مرتبط : … چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را نهفته نفس سوی … رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی …

دید موری در رهی پیلی سترک گفت باید بود چون پیلان بزرگمن چنین خرد و نزارم ….. رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرابسر برشو این گنبد آبگون را …

ای سیه مار جهان را شده افسونگر نرهد مار فسای از بد مار آخرنیش این مار هر آنکس که …. رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرابسر برشو این گنبد آبگون را …

قصیده ی شماره ی 1 : ای دل عبث مخور غم دنیا را 2:کار مده نفس تبه کار را 3:رهائیت باید، رها کن جهانرا 4:یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی

رهائیت باید؛رهاکن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرا بسر برشو این گنبد آبگون را بهم …. اوست که دارای 606 شعر شامل، اشعاری در قالب های مثنوی، قطعه و قصیده می شود.

قصيده شماره ۴: بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی زندگانی را. حرف ت. قصیده شماره ۵: وی ….. رهائیت باید، رها کن جهانرا* * * * * نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر بر شو این …

قصیده از پروین اعتصامی. رهائیت باید، رها کن جهانرا. نگهدار ز آلودگی پاک جانرا. بسر برشو این گنبد آبگون را. بهم بشکن این طبل خالی میانرا. گذشتنگه است این …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر