ROHIT

قصیده سر و عقل گر خدمت جان کنند

سر و عقل گر خدمت جان کنند. بسی کار دشوار ک‌آسان کنند. بکاهند گر دیده و دل ز آز. بسا نرخها را که ارزان کنند. چو اوضاع گیتی خیال است و خواب. چرا خاطرت را پریشان …

شاعر: پروین اعتصامی, شعر: سرو عقل گر خدمت جان کنند, دفتر: دیوان اشعار (قصائد), سرو عقل گر خدمت جان کنند بسی کار دشوار کسان کنندبکاهند گر دیده و دل ز آز بسا …

سر و عقل گر خدمت جان کنند/ بسی کار دشوار کآسان کنند …«پروین اعتصامی»

اما افتراق این دو قالب در آنجاست که قصیده مضامینی چون مدح یا ذم یا وعظ یا … سر و عقل گر خدمت جان کنند بسی کار دشوار که آسان کنند بکاهند گر دیده و دل ز آز…

پروین اعتصامی سر و عقل گر خدمت جان کنند بسی کار دشوار ک‌آسان کنند … برچسب ها: پروین اعتصامی شعری زیبا از پروین اعتصامی شعر پروین …

دیوان قصاید “. سر و عقل گر خدمت جان کنند بسی کار دشوار ک آسان کنند.

دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «اگر در ره هستي هزار دشواريست/چو پر کاه زجا … دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده«سر و عقل گر خدمت جان کنند/ بسي کار …

قطعه لی از شاعره نامی، پروین اعتصامی را… در بالا نوشتم … قهاری مغرور را بدین شیوائی پیش بینی کند…» | …… به معمار عقل و خرد تیشه دو سر وعقل گر خدمت جان کنید.

لبم به شعر تازه ای به وصف تو گشوده و دلم به عشق بسته …. لحظه ای ناب که خواب از سر دلداده پرید…. رنگ و رو از …. یکی جان می کند، این سو و آن سو راه دوری نیست همین نزدیکی …… “به عقل سر بسپارم دعای خلق این است …… اگر چه، تلخ بوَد، خدمت بدون امید

مجموعه کامل از بهترین اشعار، غزلیات، رباعی ها و دوبیتی های کوتاه و عاشقانه مولانا در مورد عشق و عاشقی و معشوق از دیوان مثنوی … همه غمگین شوند و جان عاشق … گر کسی گوید که بهر عشق بحر دل چرا شوریده و شیدا شود؟ … ای عقل عقل عقل من ای جان جان جان من … آن سر زلفش که بازی می کند از باد عشق … جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم.

چاره جز انکار در آن موقع نیست به آژان گوید اگر بیشتر اصرار کنم گر برآشوبد و … ور زند سیلی و از سر کلهم پرت شود خویش را در سر کو سُخرۀ نُظّار کنم ور بَرَد دست به … او همه رامش در خانۀ خَمّار کند من چسان رامش در خانۀ خَمّار کنم روی سکّوی فلان کافه خورم با او … سالها خدمتِ جادوگر و سَحار کنم ….. چه کند بنده‌ای که از دل و جان; محمد رضا شجریان …

قالب شعر : مثنوی. آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر اول ابیات 1763 تا 1813 … 1769) گر چه سر بر پا نهادن خدمت است / پیش آن خدمت ، خطا و زَلّت است. 1770) شاه را غیرت … 1808) عذر خواهِ عقل کُل و جان ، تویی / جانِ جان و تابشِ مرجان تویی … چه این امر به نام کفر انجام شود و چه تحت نام ایمان ، فرقی نمی کند . وقتی امری چه …

از پنج شش غزل ( كه چون غزل سازى ملايم طبع پروين نبوده قصايد كوتاهش بايد خواند ) چون بگذريم مى رسيم به مثنويهاى …… سرو عقل گر خدمت جان کنند.

مقاله حاضر در بردارنده 12 مقاله منقبتی چاپ نشده از شعرای قصیده سرا است. در حکمت و نعت … چه داری عقل کانی را اسیر عالم جانی. چه تازی مرد …. گر سر زنند بار مکش کاهل فقر را … بادا ز بهر خدمت خاک جناب او ….. به سمع جان و دل اصغا کند زین بنده ی مذنب.

ﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺟﺴﺖ. و. ﺟﻮﻳﻲ دﻗﻴﻖ در زﻧﺪﮔﻲ او را اﻟﺰام ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه. ، از ﭘﻨﺞ. ﻗﺼﻴﺪة ﺑﺎﻗﻴ …. ﺳﺮ زﺷﺘﻲ و. رﺳﻮ. اﻳﻲ ﺑﻮد. ره ﺑﻪ ده ﺑﺮدي دﻟـﻢ ﺑـﺎري اﮔـﺮ ﺑﺮﻧﺎﺳـﺘﻲ. اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮي ﻣﻦ ﺳﭙﻴﺪﺳﺖ ار ﺳﭙﻴﺪم دل. ﺑﺪي. وﻳﻦ …. ﻋﻮﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻄﺎع ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ. ﺷﻮد و اﺳﺐ و ﻗﻤﺎش او ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻲ. رود و ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫـﺪ. ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ. ﻧﺼﺮت. اﻟﺪﻳﻦ …. 4. ، ص. )1948. : ﮔﺮ ﺷـﺎه ﻛﺒﻮدﺟﺎﻣـﻪ ﺑـﻲ. ﺟـﺎن ﻧﺸـﺪي. ﻳﻮﺳﻒ. ﺻـﻔﺖ ار ﻧﺴـﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺎ ﮔﺮﮔـﺎن. ﺳـﻴﻤﺮغ.

. … بعد از سلام عرض شود خدمت شما. ما نیز آدمیـــــــــــــم بلا نسبت … کوچکترین نسیم ات اگر یاری ام کند طی می کنم خزان … سر سبز و پر شکوفه بدار این کرانه را. با دست خود …… آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان.

حسرتی در دل از آن لاله قبا می‌پیچد****که چودستار چمن بر سر ما می‌پیچد نبض … نفس گر کشد فرنگ نگردد هوس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت****اگر چه … ندارد سر هلاک تو بیدل****گشاد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد غزل شمارهٔ 938: …… بیش از این حاصل طمع کردن****به حسرت هم اگر جان می‌دهد ممسک کرم دارد خموشی …

… تشريفش فرمود اعدا بر او افتريها کردند در دفع آن افتريها انوري اين قصيده بگفت … به جانت که گر بي خبرهاء خيرت. خبر داشت کس را تن از دل دل از جان … به کوي کمال تو در، عقل ناقص … مرا پيش خدمت به اعزاز و احسان … به نور دل پاک اسرار بينت.

تحقیقی که این بعد شخصیت شاعری سنائی را آشکار کند، خالی بود. بدین منظور، ….. ناصر خسرو قصیده را به ابزاری در خدمت تبليغ ایدئولوژی. اسماعیلی تبدیل کرده و …. عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همی زیره به کرمان آرند. (همان: ۱۶۲) …. ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا عقل را قربان کن اندر بارگاه مصطفا. (همان: 43).

گاه اتفاق می افتد که یک شعر یا یک ضرب المثل که فقط ارزش شعری و ادبی دارد، یک پایه … آیند، از تصرف در اموال منع می کند، آنها نیز درصدد برآمدند که پدر را به تهمت اختلال عقل، به ….. «سرْ لطف و زیبندگی» در کار کردن است؛ و اشتغال، نیمی از رمز خرسندی و خشنودی است. … گر تن و جان هر دو قوی شد به کار …. تا به خدمت، جهان بیارایی.

آوري اﺷﻌﺎر اﻧﻮري ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از او ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺪرس رﺿﻮي دﻳﻮان اﻧﻮري را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮد. در اﻳـﻦ. ﺟﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺴﺨﻪ … ﺑﺪﻟﻲ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﻔﻴﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺎي ﺻـﺤﺎﻳﻒ ﻧﻘـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﻴﻬـﻮده ﺑـﺮ ﺣﺠـﻢ ﻛﺘـﺎب و. ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪه …. ﮔـــﺮ ﻣﻘﺼـــﺮ ﺷـــﺪم ﺑـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺖ ﺗـــﻮ. ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ ﺧــﺪﻣﺖ … اي دوﺳﺖ ﺑﮕﻮ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺟـﺎن و ﺳـﺮ ﺗـﻮ. ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﻣــﻦ … در ﻋﺸـﻖ ﺗـﻮ ﮔـﺮ ﻋﻘـﻞ و ﺑﺼـﺮ داﺷـﺘﻤﻲ. ﻛـــﻲ دل ز …

سلام ، از همه کسانی که در این تالار شرکت می کنند خواهش می کنم نام شاعر شعرهایشان …. ملک را گر نظر بر قد آن سرو روان افتد ….. اول همه خدمت استاد گرامی خیر مقدم عرض می کنم که با وجود مشکلات بسیار و زندگی پر …… آمده​ام چو عقل و جان از همه دیده​ها نهان

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر