ROHIT

قصیده سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند. ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند. روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست. که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی دعوی …

سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند, ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند. روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست, که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی دعوی …

سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند. … موضوعات سیاسی و اجتماعی · انديشه سياسي اسلام · شعر و ادب و عرفان · فرهنگ و تاریخ و هنر · گنجینه کتب مذهبی …

دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «سوخت اوراق دل از اخگر پنداري چند/ ماند خاکستري از دفتر و طوماري چند» (5:23) گنجینه صوتی تبیان، بانکی صوتی از موسیقی، …

شاعر: پروین اعتصامی, شعر: سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند, دفتر: دیوان اشعار (قصائد), سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند ماند خاکستری از دفتر و طوماری چندروح زان …

پروین اعتصامی. سیمین ساق » پروین اعتصامی » قصاید » قصیده شماره ۱۷ » بازدید » 53. سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند. ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند.

کتاب مجموعه اشعار پروین اعتصامی شامل اشعار وی در قالب‌های مناظره، قصیده، قطعه و غزل … فلک، ای دوست، ز بس بی‌حد و بیمر گردد / سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند.

1. سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند. 2. ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند. 3. روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست. 4. که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. 5.

قصیده شماره 17 سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند روح زان کاسته گردید و تن افزونی خواست که نکردیم حساب کم و …

قصیده ها. لیست اشعار. ای دل عبث مخور غم دنیا را ای دل عبث مخور غم دنیا را. کار مده نفس تبه کار را … سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند.

سوخت اوراق دل از اخگر پنداري چند ماند خاکستري از دفتر طوماري چند (26). با تغيير قافيه ، يادآور غزل حافظ با مطلع زير است: حسب حالي ننوشتي و شد …

واژه های کلیدی: پروین اعتصامی، شعر فارسی، سادگی و پختگی، تشخیص، مناظره، عدم چاشنی ….. سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند ماند خاکستری از دفتر طوماری چند.

ماند خاکسترى از … سوخت اوراق دل از اخگر پندارى چند. ماند خاکسترى از دفتر و طومارى چند.

چند پند کسی که بر سر نزد جهان قمار نکرد……….. ۱۴۳. سوخت اوراق دل از آخگر پنداری چند …………………… …. چاپ های دیگر دیوان پروین اعتصامی از نظر دسته بندی اشعار،.

محبوبترین اشعار پروین اعتصامی,شاعر بزرگ ایرانی پروین اعتصامی,اشعار بی نظیر پروین اعتصامی … بکاهند گر دیده و دل ز آز … سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند.

آتش دل . …… سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند. سود خود را چه …

سوخت اوراق دل از اخگر پنداري چند. ماند خاکستري از دفتر طوماري چند. با تغيير قافيه، يادآور غزل حافظ با مطلع زير است: حسب حالي ننوشتي و شد …

تا چند و کی این تیره جسم خاکی … تا بر دلت آلودگی حجابست …. که هر چه در دل او هست، از تو بیزاریست بدار دست ….. سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

قصیده شماره 28 نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم نفس گفتست بسی … ز ستم پیشه جهان چند کشی استم …. 17:سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

چو کردم يک نظر در تو دلم شد مهربان بر تو …. سوخت اوراق دل از اخگر پنداري چند ….. نديدم خوشتر از شعر تو حافظ/به قرآني که اندر سينه داري.

پنجاه سال و اندی است که از درگذشت این شاعره بنام می گذرد و همگان اشعار پروین را می …. ای لعل دل افروز، تو با این همه پرتو …. ۱۷, سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند.

لحظه ای چند بر این آب نظر کن ….. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت ….. چندی پیش که داشتم دفتر خاطرات ذهنم رو ورق می زدم به شعری کوتاه زیبایی …… از آتش همرنگی صد اخگر برگیر ، برهم تاب ، بر هم پیچ: شلاقی کن ، و بزن بر …… لیک پنداری

که غزل و شعر پارسی را که در ید قدرت مذهب و تفکرات متافيزیکی و ضد …. در حين خواندن شعر اخگر را شکستی غزل را ناز نارنج و دل سودائی من را شکستی ….. لب عشق شعر خواهد سوخت ميان سينه ببين هر هراس خواهد سوخت هوای ابر دلهره در … است اگر پنداری من از این آتش بی پرده گریزان برم ساز دل نفی تو و خاک و هوا …

ازمعروفترین آثار وی دیوان اشعار، سبک شناسی که در سه جلد در بارهٔ سبک نوشته های منثور فارسی نوشته شده، تاریخ احزاب سیاسی، تصحیح برخی از ….. به کام من بر، یک چند گشت گیهان بود …. چون پاره های اخگر اندر میان دود ….. چشمم گناه کرد و دلم سوخت بی گناه …… پنداری کان همه را اختیار هست …… وز تو شهنامه بر اوراق ابد شد مسطور.

قریحه سرشار و استعداد خارق العاده پروین در شعر همواره موجب حیرت فضلا و دانشمندانی بود که با پدرش معاشرت …… سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر