ROHIT

قصیده صرصر هجر تو، ای سرو بلند

صرصر هجر تو، ای سرو بلند. 2. ریشهٔ عمر من از بیخ بکند. 3. پس چرا بستهٔ اویم همه عمر؟ 4. اگر آن زلف دوتا نیست کمند. 5. به یکی جان نتوان کرد سؤال: 6. کز لب لعل تو …

گلچین زیباترین اشعار عاشقانه رودکی … گلچینی از زیباترین اشعار، رباعی ها، قصاید و مثنویات شاعر بزرگ پارسی گو، ابو عبدالله … صرصر هجر تو، ای سرو بلند

شعر پارسی، رودکی، مضامین شعری، شیوه شاعری، ویژگیهای نادر شعری. مقدمه … ورتو بخواهی فرشته ای که ببینی …. صرصر هجرتو، ای سروِ بلند

در این مقاله ویژگی های عروضی و وزنی اشعار رودکی در چهار … شعر رودکی، اوزان رایج، اوزان نامأنوس، اوزان مثنوی، اختیارات شعری. عضو هیأت …. صرصر هجر تو ای سرو بلند.

در این مقاله نزدیک به پنجاه ویژگی شعر سبک خراسانی در شعر رودکی بازشناسی و بعضاً …. تو را دل دادم اي دلبر،‌شبت خوش باد و من رفتم …. صرصر هجر تو اي سرو بلند

شماره ٤٢: مرا تو راحت جانی، معاینه، نه خبر پسین · شماره ٤٠: صرصر هجر تو، ای سرو بلند پیشین … قصیده شماره ١٤: ای کرده قال و قیل تو را شیدا · ناصرخسرو > دیوان …

رودﻛﻲ در ﺑﻴﺖ زﻳﺮ ﻓﺮاق ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﺻﺮﺻﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ. ﺳﺒﺐ. ﻧﺎﺑﻮدي و ﻫﻼﻛﺖ ﻋﺎﺷﻖ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. : ﺻﺮﺻﺮ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ اي ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ. رﻳﺸﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ از ﺑﻴﺦ ﺑﻜﻨﺪ. (ﻫﻤﺎن: )171.

هستی چو صبح قابل ضبط نفس مگیر****پرواز پرگشاست تو چاک قفس …. نرگسش وامی‌کند طومار استغنای ناز****یعنی از مژگان او قد می‌کشد بالای ناز سرو او مشکل که …… ای وامانده در خمیازهٔ رفتار باش مانع آزادگان پست و بلند دهر نیست****ناله از …… هجران می‌کشم بیدل****ندارم آنقدر جرأت که چشمی واکنم سویش غزل شمارهٔ …

بیا ای شعله تا دل فال وصلی از تو بردارد****که این شمع خموش امشب نگاهی ….. ندارد ای برک‌گل بلند است اقبال پایبوسش****رنگ حناست آنجا، کس دسترس ….. نتوان برد****هشدار که پای تو همین آبله دارد دل محوگداز است چه در هجر چه در … شوخش****چون سرو ز آزادی غمها صله دارد غزل شمارهٔ 1035: هرجا نفسی هست ز هستی گله دارد.

آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:[افتاده] : آیا نتیجه آمال کز برادر من / تو مانده ای به من اندر دل یرای بقا . … معرفی نسخه : مجموعه ای از اشعار محتشم کاشانی است بدون ترتیب خاصی ، در آغاز ….. سرو طوبی قامت کوتاه عمر کم بقا****بی مراد ناامید مشگ بوی تلخ کام …… اگر روزی غباری آید و گرد سرت گردد****بدان کز صرصر هجر تو دوران داده بربادم.

پارسی گوی پیش از او از حیث فراوانی و روانی به پای شعر او. نمیرسد. … با توجه به شعر رشیدی می توان شمار ابیات او را بیش از صد هزار …. صرصر هجر تو ای سرو بلند …

با توجه به شعر رشیدی می توان شمار ابیات او را بیش از صد هزار … در شعر رودکی آرایه های بدیعی اعم از لفظی و معنوی به کار رفته. است. …. صرصر هجر تو ای سرو بلند …

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور. بزنم نعره ولیکن ز … که: مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. وین فژه پیر ز بهر ….. صرصر هجر تو، ای سرو بلند. ریشهٔ عمر من از بیخ …

صرصر هجر تو ای سرو بلند ریشه عـــــــمرمن ازبیخ بکند ….. از همين قبيل است كلمه (باز كه داراي چندين معني است، چنانچه به شش معني در اين شعر منوچهري آمده است:.

جهان جهان دگر شد چو گشت زینت یاب ز شهسوار بلند اختر هلال رکابزمان زمان دگر گشت … چون یاران جانیچنان زین کن از سعی رخش عزیمت که با باد صرصر کند همعنانیچنان ره …. شبی به دایتش از روزگار هجر به تر نهایتش چو زمان وصال فیض اثرشبی در اول دی … ای ماه چارده ز جمال تو در حجاب حیران آفتاب رخت چشم آفتابشیدائی خرامش قد تو …

گل نسرین در اشعار فارسی، تصاویر گل نسرین نسرین حلالی. … ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام برفت رونق ….. که چون نسرین به هجران مدتی ساخت نیاز شیرازی …. پر از درخت بلند و پر از گل و نسرین … صرصر بی اعتدالی در بهار عشق نیست

شعر او آنچه هست مصنوع است و مطبوع و معانی او را ملک است و وقتی یکی از فضلا از داعی معنی این چند بیت که در قصیده ای معروف گفته است سؤال کرد: چو طرد و عکس …. دنبال خسان مدار چون صرصر … مانده ست جمله دیده ازین منظر بلند هر روز در نظاره ٔ آن منظر بلند. ###. سرو در خدمت بالای تو بربست قبا … یک شب سپند آتش هجران شوی چه باک

سوز هجران (مجموعه اشعار درباره امام زمان علیه السلام) نویسنده: میرزا محمد باقر … این همه نبود ولی در کعبه گردیده عیان * * * روی احمد بوی احمد سرو او آمد به بار …. شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر * * * هم رشک جنان روضه تو ای مَه انور …. کی شود بینم که ذکرت شد بلند * * * در همه آفاق آن را بشنوند …… چون غبار است به باد صرصر

درکوی تو معروفم و از روی تو محروم ؛ … مرحوم شريعتى در شعر « شمع » خود مى گويد : ( آه اى ياران ! به فريادم رسيد / ورنه مرگ امشب به … نمونه اى ديگر ، قطعه شعر خسرو گلسرخى : … دقت در هجاهای بلند و کوتاه به گونه ای است که میتواند از قواعد عروضی پیروی نکند] ….. زین همه غصه که هجر تو نهد بر دوشم … ای سایه سار عاشقان، سرو سهی بالای من.

ﺁﺧﺮ از هﺠﺮان ﺑﻪ وﺻﻠﺶ دررﺳﻴﺪﺳﺘﯽ دﻻ …… در دﻟﻢ ﭼﻮن ﻏﻤﺖ اﯼ ﺳﺮو روان ﺑﺮﺧﻴﺰد …. ز ﺑﺎﻧﮓ ﭘﺴﺖ ﺗﻮ اﯼ دل ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺸﺖ وﺟﻮد …… اﯼ ﻣﻄﺮب اﻳﻦ ﻏﺰل ﮔﻮ ﮐﯽ ﻳﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم …… اﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ اﺳﺖ از ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻮ.

در قصائد میرحاج و در غزل انسی تخلص می‌نمود و بند نقاب از چهره لیلی طلعتان معانی می‌گشود. ملاقاطعی می‌نویسد … ای عشـق تو را جهـان طفیلـی مـجنـون تـو صــد هـزار لیـلـی. ز سینه هر ….. هجران سینه سوز تو چندین هزار غم …. نیست ممکن که آفتاب بلند. هم‌چو تو … ز رشک قد خوش خرام تو ای سرو … چو رایت که از بادِ صرصر بلرزد.

غزل شمارهٔ ۱ : ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها · غزل شمارهٔ ۲ : ای طایران قدس را عشقت …. غزل شمارهٔ ۱۴۶ : در صفای باده بنما ساقیا تو رنگ ما · غزل شمارهٔ ۱۴۷ : آخر از هجران به ….. بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد · غزل شمارهٔ ۷۸۱ : در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد …. غزل شمارهٔ ۹۱۴ : ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود · غزل شمارهٔ ۹۱۵ : بیا که …

شعر طنزگونه دیگری از مفتون آنهم درزمانیکه درقهوه خانه های کشور منقل و وافور آزاد و فراوان بود …. ز آن گونه که بر مدینه‌ی عاد صرصر شرر عدم پراکند. شعر بسیار … مرغ بيدل شرح هجران مختصر كن. بند دوم: …. بکشم از تو و با دامن خود پاک کنم موزه از پای تو ای سرو خرامان احوال ….. شعر ی با معنای بسیار بلند از ناصر حسرو در مورد غرور بی جا.

در ادامه در خصوص برخی از ابیات و اصطلاحات غزل حافظ بحث و گفتگویی صورت گرفت و سپس …… سرو اوغوللاری زیبیل دن آختاریر گون روزی سین …. پس از مباحث کوتاه در باره ی برخی از ابیات این شعر، نوبت ویژه برنامه رسید که در این ….. سرآيد غم هجران تو يا نه/ «اي تــــير غمت را دل عشــــاق نشانه / جمعي به تو مشغول و تو غايب زميانه»

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر