ROHIT

قصیده فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد. بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار. دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد. ماه چون شب شود، از جای بجائی …

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد, بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار, دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد. ماه چون شب شود، از جای بجائی …

فلک، اي دوست، ز بس بيحد و بيمر گردد. بد و نيک و غم و شادي همه آخر گردد. ز قفاي من و تو، گرد جهان را بسيار. دي و اسفند مه و بهمن و آذر گردد. ماه چون شب شود، از جاي بجائي …

فلک ای دوست ز بس بیحد و بیمر گردد. بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفای من و تو گرد جهان را بسیار. دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد. ماه چون شب شود از جای بجائی …

فلک ، ای دوست ، زبس بیحد و بیمر گردد بد و نیک و غم وشادی همه آخر گردد زقفایمنو تو گرد جهان را بسیار دیو اسفند مه و بهمن و آذر گردد.

کتاب مجموعه اشعار پروین اعتصامی شامل اشعار وی در قالب‌های مناظره، قصیده، قطعه و غزل … فلک، ای دوست، ز بس بی‌حد و بیمر گردد / سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند.

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد. بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد… قصیده ای قشنگ از #پروین_اعتصامی. در ادامه مطلب… موضوعات مرتبط: قصیده برچسب‌ها: …

قصیده ها. … ای کنده سیل فتنه ز بنیادت. ای دل، فلک سفله کجمدار است ای دل، فلک سفله کجمدار … فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد فلک، ای دوست، ز بس بیحد و …

دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده «آن کس که چو سيمرغ بي نشانست/ از رهزن ايام … دکلمه قصايد پروين اعتصامي؛ قصيده«فلک اي دوست، زبس بيحد و بيمر گردد/ بد …

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد. ******. علم سرمایهٔ هستی است، …

اعتصام الملک که در سال 1318، کتاب تربیت نسوان را که ترجمه ای است از …. زن ز تحصیل هنـــــــــر شد شهره در هـر کشوری …… دیوان اشعار پروین که شامل مجموعه ای از قصیده و مثنوی و قطعه هاست تاکنون چندبار به …. فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد.

هم اکنون 42 قصیده ی پروین عزیز را قرار خواهیم داد. … قصیده ی شماره ی 1 : ای دل عبث مخور غم دنیا را … 16:فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد

یک نمونه قصیده: فلک ای دوست، ز بس بیحد و بیمر است بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفــــای من وتو، گِرد جهـــــــان را بسیار دی و اسفند مهـ و بهمن و آذر گــــــردد .

یک نمونه قصیده: فلک ای دوست، ز بس بیحد و بیمر است بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد. ز قفــــای من وتو، گِرد جهـــــــان را بسیار دی و اسفند مهـ و بهمن و آذر گــــــردد .

هم مدح، نادر آید و هم دوستی، تمام****مادح چو بی‌طمع بود و دوست بی‌ریا … بیمار گشت و تیره، تن و چشم جاه و بخت****ای جاه و بخت تو همه دارو و توتیا …. چنین قصیده ز مسعود سعد سلمان خواه****چنین قصاید مسعود سعد سلمان راست ….. قصیده شماره 12: دلم ز انده بی‌حد همی نیاساید ….. بس خاطر و دل که ممتحن گردد****چون خاطر و دل در امتحان بندم

… کجا قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست قرار چيست صبوری کدام و خواب کجا غزل ۳ …. دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بين که ز بس آتش اشکم دل …. تو و نشانه توست تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار که توسنی چو فلک رام …… بماند گشت بيمار که چون چشم تو گردد نرگس شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند از …

در صورتی که شعر خاصی در ذهن دارید که تداعی کننده خاطره ای شیرین برای شماست در ….. گویند: حضرت سلطان ولد ( پسر بزرگ وی ) از خدمت بی حد و رقت بسیار و بی …. اگه دوست عزیزی از شاعر یا دیگر ابیات این شعر خبر داره لطفا به من یه ندایی بده. ….. گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس ….. ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن

هرچه خواهي ز عجايب ز فلك بتوان ديد … نرود تا ابد از ياد ز بس شيرين گفت … زان ره کـــه رونـــد اهـل فنا هرچه ببـینی نقــش کــف پــا و اثـر قــافــلــه ای نیست … یکی دیگر از شاهکارهای حضرت استاد مرحوم صغیر اصفهانی سرودن قصیده ی زیر می باشد … ب برادر با نبی بیرق فراز دین حق / بحر احسان باب لطف بی حد و بی مر علی است.

ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته. از دام جهان … چند است ز تو تا جان تو طرفه تری یا جان. آمیخته‌ای با … بس که کشت مهر جانم تشنه است. ز ابر دیده …. بر حصار فلک ار خوبی تو حمله برد … ای خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست … شکر کند کاغذ تو از شکر بی‌حد تو … آن را که منم منصب معزول کجا گردد … بیمار شود عاشق اما بنمی میرد.

وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر است … دوست ؛ که چه عرض کنم ، دشمنی دوست نما ، کم اندیشه ای متعصب ، خود … ای بس جواب ساده که پر پیچ و تاب ماند ! ….. بیمار دل کجا رود ای دوست ؛ همتی …. را در عبارات پس و پیش کنند ، نثر به شعر بدل می گردد ؛ خیالی باطل ….. به رخ چو مهر فلک بی‌ نظیر آفاق است …… قصیده ی زمانه ای.

دشمنان را بس ز رَه بَر چیده اند … همچو خورشید فلک در دلبری … به گیسویت ای دوست چنگی بزن ….. روح یک نیروی بی حد و قوی … لذاباید نادان را دانا و بیمار را مداوا کرد و این مهم میسر نمی گردد مگر …. این قصیده را چون فرزندی دوست دارم.

نزد اعمی صفت مهر منور نکنم …… دکمه ای با دوست، آشنا و معشوق خود در مرزهای بی حد جغرافیایی دیگر به گفتگو نشسته، و …. دیگر گلایه بس

درمان طلبي درد تو افزون گردد …. دودی بـــرآید از فلك نــی خلق مـــاند نــی ملـــك … یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست مولوی …. سپس شروع به توصیف زیبایی ‌های بی حد او می‌ نماید ، آنچنان که دل هر شنونده ‌ای را ….. سلام بیمار شد وپس از مدتی جان سپرد و لیلی در مرگ جان سوز او به سوگ نشست!! …. ز تاریکیم بس خوش آید همی ….. قصیده شماره ۱.

مشفق سخن سراي معاصر بختياري در قصيده اي اسامي شعراي بختياري و چهارمحال را گرد …. سخن دراز شد از بس كه قصه طولاني است … تأييد به خورشيد و فلك گشت منّور ….. چو اين گل رفت ديگر بر نمي گردد به اين گلشن … رخ دوست. مرگ آن نيست كه ناگاه تو را در گيرد. مرگ آن است كه دلبر ز تو دل بر گيرد … رحم ناورد به ما چون دل بيمار نداشت.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر