ROHIT

من پادشاه مقتدر کشوری که نیست…

راننده_تاکسی شعر سیاسی : من! پادشاه مقتدر کشوری که نیست! حسین جنتی من! #پادشاه مقتدر کشوری که نیست! دل بسته ام به همهمه ی #لشکری که نیست! در قلعه بی …

من پادشاه مقتدر کشوری که نیست.

چنان خوش اند که فرزند من به تیله ی خویش! … از دوستانی هم که معتقدند من توهم شاعر بودن زدم(!) بشدت عذرخواهی میکنم و خواهش می کنم …. پادشاه مقتدر کشوری که نیست!

امّا من به عنوانِ یک پادشاهِ مشروطه آن توان و جسارت را دارم که فعّالیّت‌های حزبی گسترده …. هر قدر ملّت توانا و مقتدر باشد به همان اندازه نیز مقامِ سلطنت که نمایندهٔ قدرتِ ملّت است، قوی و معظّم خواهد بود. ….. این رژیمی نیست که از خارج بر این کشور تحمیل شده باشد.

اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جزو امپراتوری ایران است و در تمامی این … تو می باشد، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. … قبر بشوی و تابوت سنگی من را آنجا ببینی و بفهمی که من پدرت پادشاهی مقتدر بودم …

اینک که من از دنیا میروم بسیت و پنج کشور جزوشاهنشاهی ایران است و در تمام این … تو می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . … پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیزمثل من خواهی مرد.

عيب از آنان نيست من دل مرده ام کز هيچ سویی در نمی گيرد مرا ، افسون … من! پادشاه مقتدر کشوری که نیست! دل بسته ام ، به همهمه ی لشکری که نیست! در قلعه، بی خبر ز غم …

اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جزو شاهنشاهی ایران است و در … یکی از ارکان قدرت تو می باشد، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست، بلکه به ثروت … ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت.

که من بدون تو پاییز ِ بی ترانگی ام! بهارهای زیادی … سایه ی مرا با من تویی که خاتمه دادی به چندگانگی ام … ست · من! پادشاه مقتدر کشوری که نیست!

یعنی چنین نیست که شاه به هر ترتیبی که خود بخواهد ، حکم کند و …. و بفهمی که من پدرت پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم …

نا گفته ها دوباره در دل من سبز شدند » ٌ ٌ« نا گفته های من این بار هم به نگفتن رضا شدند … 《من پادشاه مقتدر کشوری که نیست》 … که با جاری شدنش، اینقدر سبک می شیم.

پادشاهان یک کشور رو کسانی میدانند که در مرزهای جغرافیایی آن کشور به قدرت رسیدند و … تیمور رو یک پادشاه مقتدر ازبک میدونند نه ایرانی و ترک همانطوری که اسکندر رو یک کشور … اقا من در جریان نیستم ولی اقتدار به این نمیگن چقدر خون ریخته باشی

غیر از این اسم‌های آشنا بد نیست بدانید که حتی بعضی از ما ایرانی‌ها آفریقایی‌تبار … در جهان ۲۲ کشور عرب داریم که در مجموع بیشتر از ۳۶۰ میلیون نفر جمعیت دارند. …. م پادشاه وقت ماد به نام «کیاکاسکار» با کمک اسکیف های ترک نژاد توانست به تجاوز …… یک سرچ ساده حکومت های مقتدر اعراب قبل از اسلام رو میتونه برای شما روشن کنه.

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر