ROHIT

4178-اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی آغاز شد

اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی … این راهپیمایی در طول روز به تدریج در کشورهای مختلف اروپا و آفریقا نیز برگزار شد. … خود را در پاریس، لیئون و سایر شهرها آغاز کردند که این تجمع مقام های فرانسوی را بیش …

آغاز اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی … تصاویر منتشر شده از تظاهرات روز جمعه در استرالیا نشان دهنده حضور گسترده جوانان …

آغاز اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی … و جاری شدن سیل به کمک های بشردوستانه احتیاج خواهند داشت دو برابر خواهد شد.

آگاهی نیست که زندگی را تعیین می‌کند زندگی است که آگاهی را می‌سازد.

گروه جهان| هزاران دانش‌آموز با حضور در خیابان‌های استرالیا و دیگر کشورهای منطقه آسیا‌. … اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی را آغاز کردند. … گفته شده، شرکت‌کنندگان در تظاهرات تایلند به ساختمان وزارت …

… اعتصاب جهانی دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی را آغاز کردند. … در طول روز به تدریج در کشورهای مختلف اروپا و آفریقا نیز برگزار شد.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر