ROHIT
براستی کسی که به رای خودش بسنده گردد دچار خطر شود چو به رای خود کس کند اکتفا نباشد ورابرکسی اقتدا مصون نیست از لغزش آن خود پسند براو …

|این ماه که چون چراغ تو می‌سوزد … پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی. شنبه، 14 ارديبهشت … چو بر رأى خود كس كند اكتفا

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع خرمن خود را چو کردی پاک در صحرا ممان مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را … نیست شاه آن کس که او را تاج گوهر بر سرست … می کند در پرده شب جلوه دایم روز ما …… ما به رنجش اکتفا از تندخویان کرده ایم.

هر آنکس که دارد هش و رای و دین. پس از مرگ بر من کند آفرین … چو فرمان دهد خسرو زود یاب … چنان شد کزان پس کس او را ندید … به نوروز چون برنشستی به تخت … چیزی بر زبان نیاورده، به همین اکتفا کرده‌است که او را پیشاپیش محکوم کند و در واقع بدون این که … سوئی که فردوسی بر اساس منافع طبقاتی و معتقدات شخصی خود برای او کرده به …

گاهي چو کرم پيله کشي طيلسان به سر. گاهي ز روي … تا کي کني به معذرت جبر اکتفا. گويي که … کس گفت ننگها همه در نامه قضا … آن از طريق شرع کند با تو دوستي. وين در … گويي به خود که رب ز چه رفتست در حجاب … ور راي او به رامش گردون دهد رضا.

گاهی چو کرم پیله کشی طیلسان به سر. گاهی ز روی حیله … تا کی کنی به معذرت جبر اکتفا. گویی که … کس گفت ننگها همه در نامه قضا. در گردش است … نفس از برای آنکه ز کیشت کند جدا. آن از طریق … دل کند قوا. گویی به خود که رب ز چه رفتست در حجاب.

بیک اشاره دو صد کوه را چو کاه کنند … بخدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد … اطاق دیوانه ها تا کنون چنین تمیزی به خود ند یده بود حتی ملافه هم روی تشکشان …. دهم و نگذاشتن به روایتی از حضرت امام کاظم علیه السلام به یار وفادارشان اکتفا می شود0 …. جعفر خان با چند نفر از مامورین خود بطور ناشناس به مغازه ای برای خرید ماست مراجعه کردند.

لزوم اکتفا نکردن به ظاهر (۳ مورد):. نه هر که در مجادله …

هم‌چنین کسی که خود برای به کرسی‌نشاندن سخن خود، به سخنان شاذ یکی دو … و فرهنگی انقلاب را روشن می‌کند؛ هر کس به مبانی انقلاب و (…) انقلاب از ….. وقتی که شهید شد چون همه چیز را در راه خدا داده است، خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و ….. به این یک جمله اکتفاء می‌کنم: الحمد لله جناب آقای رحیم‌پور ازغدی، علاوه بر …

ق) پای به عرصه حیات نهاد و فراز و نشیب روزگار خود را به تماشا نشست. …. خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خاست …. المثلهای پارسی گویان هم به وفور یافت میشود که از باب نمونه به ذکر ابیاتی چند اکتفا میشود … از جمله خصلتهای نیک حکیم هیدجی مهمان نوازی اوست حکیم مهمان دوستی را برای خود افتخار …

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻗﻀـﺎوت، ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻗﻀـﺎﯾﯽ در. ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ….. ﮔﺴﺘﺮي، ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاه و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ. : ﭼﻮن. دو. ﮐﺲ. دﻓﻊ. ﺣﺎل. ﺧـﻮﯾﺶ. ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑــﻪ. ﯾﮑــﯽ. ﻣﯿــﻞ. ﺑــﯽ …. در ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رأي و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻤﺎن ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺘﯿﺎن ﻧﯿـﺰ در.

عملگرایی (مصلحت گرایی) نزد سعدی حکایت می کنند و این گرایش، هنگامی که. سعدی دست … ایران است که از طبع وقاد و از اطلاعات وسیع خود به نوعی بارز برای سرودن اشعار متقنی. در این راه ….. بسا کس به روز آبت صلح خواند چو شب شد سپه بر سر خفته راند ….. از این اندرزها تنها به مواردی اکتفا کرده، مطالعه کامل آنها را به خوانندگان محترم.

از دیرباز، بشر برای حل معضلات فلسفی و علمی خود تلاش کرده است. اوج این تلاش … ظرفیت ها، محدودیت ها و خلاصه هر آنچه را که به انسان مربوط می شود، آسان تر کند و نتایج حاصل از آن را در اختیار. اندیشمندان …. چشم هدهد دید و جان عنقاش دید و حس چو کفی دید و دل دریاش دید. دفتر دوم … بر سر هر ریش، جمع آمد مگس تا نبیند قبح ریش خویش کس.

ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال، دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی، اعم از سرقت … مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و … آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند؛ اما در واقع باید گفت، نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد …

ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮآن. ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻓﻬﻢ ﺧﻮد اﺳﺖ و. ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ. آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ … ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﻗﺮآن. ﻧﻤﯽ. ﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و ﻟﺬا در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن. ،. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ …. ﭼﻮن ﺟﺰﺋﯿ . ﺎت آن ﺧﻄﻮط ﮐﻠّ. ﯽ. ﻣﺸﺨّ. ﺺ. ﻧﯿﺴﺖ. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. (». ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ ….. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأي ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻏﯿﺮ ﯾﺎ ….. ﮐﺲ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا.

فردوسی، ضمن … هر آن کس که اندیشـ‍ۀ بد کند به فرجام بد با تن خــود کند. ش. بروخیم … چو گفتار و کردار نیکـو کنی به گیتی روان را بی آهو کنی.

سخن گفتن از گزارههای دینی به نحوی معنادار امری مسلم و مفروض بوده و هیچ کس در مورد آن … مرحوم علامه طباطبایی اگرچه مبحث مستقلی در آثار خود تحت عنوان زبان دین … بر همه اشیاء صدق کند؛ چون هیچ رابطه‌ای بین مفهوم انسان و انسان‌های خارجی وجود نداشت. ….. که برای فهم کلام عربی در دست دارد اکتفا نموده، کلام خدا را با کلام مردم مقایسه کند، …

نگاه می دارد. … چو خفتان و تیغ و چو بر گســتوان … حماسی به خود می گیرد که عبارت است از جنگ بهرام چوبینه با ساوه شاه برای نجات ایران. …. در توصیف وقایع اکتفا نمی کند و در پایان داستان نظر خود را با صراحت بیان می دارد.

چند روز است كه از راي اعتماد مجلس به اعضاي كابينه دولت يازدهم مي گذرد. … مردم معمولا در زندگي روزمره در حد دانش و معلومات خود در اكثر حوزه ها اظهار نظر مي كنند و … يا صحبت هاي مسئول ارشد مذاكرات هسته اي در مناظره هاي انتخاباتي به گونه اي بود كه كسي چون من هم … جمهور در باره توليد انرژي توسط يك دختر خانم در آشپزخانه به دانش آموز القا مي كند …

دهخدا در یادداشتهای پراکندة خود در مورد ضربالمَثَل مینویسد:«پدرهای ما، مَثَل را یکی از … خودداری و به عنوان سادة امثال و حکم اکتفا کردم» (دهخدا،1361: مقدمه لغت‌نامه، 381). …. حال اگر شاعری دو مثل را در شعر خود درج کند. … یوسفی سه دلیل برای کاربرد مثل‌ها از سوی شاعران ذکر می‌کند: «نخست آن‌که چون مثل ….. کس را به بزرگی نرسانند به یک‌بار

218) و معتصم … آری آن کسی که به خدا تکیه کند خداوند دست او را می گیرد، چنانکه حضرت فرمود: …. حضرت فرمود: این هم محال است، چون بهشتی ها همه جوانند، در آنجا پیرمردی وجود ندارد. …. را بخطر افکنده است هر کس که فقط به رأی و نظر خویش (در کارهای مهم) اکتفا کند (و از …

در یک کلام نثر فارسی به کمال رسیدن خود را مدیون اوست، چرا که هر داستان و روایتی را به …. ولی هیبت استاد و معلم چو بود بی آزار …… در نکوهش او همین کافی است که به همان لباس اکتفا کند و برای ریا روی دل به مخلوق نماید، ولی آن کس که …

قناعت که مقابل حرص است، ملکه نفساني است که موجب اکتفاء به قدر. [صفحه 358]. نياز از مال است بدون اينکه تلاش و سختي در طلب زائد کند و اين صفتي است … مقداري در رفاه باشد مطرود و منزوي و کشور عقب افتاده مي شود، ملتي که قناعت را از خود دور …. يکي از حکماء گويد: هيچ کس به رنج صبورتر از حريص مطمع نبود، و هيچ کس را عيش …

این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی … اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد …. نقل می كنید و آن كس كه برای دیگری نقل می كند به اندازه ی آن دیگری كه از او تحویل می گیرد …… ايجاد همائيم دچار اشكال مي شويم و تنها راه اكتفا كردن به قوانين منصوصه شرعي است .

و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮآن را ﺑﺎ رأی ﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ، او آرا و اﻓﮑﺎر را ﺑﻪ ﻗـﺮآن ….. ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐـﺲ. آن را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮﻗﺶ ﻣﯽ. دﻫﺪ . و اذا ﻗﻠﺘﻢ ﻓﺎﻋﺪﻟﻮا . 5. ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ . و اﻣّ.

چرا هر كس براي خود تفسير به راي ميكند مرد ها چند زن مي گيرند و هر غلطي مي … رعايت كند, بهتر است بر اساس توصيه قرآن, به ازدواج با يك زن اكتفا كند؛ اگر ….. دل طلب مي كند و چون امكان رسيدن به آنچه ديده شده فراهم نمي شود ؛ افسردگي و …

فروشگاه مارکت سنتر